OBJAWY ZESPOŁU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”)
  • Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia, trudności z kontrolowaniem picia od wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszania lub kontrolowania picia)
  • Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczone lub przerwane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne) albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienia się do nich lub uniknięcia ich
  • Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu)
  • Koncentracja życia wokół picia (silne pochłonięcie sprawą picia przejawiające się zmianą dotychczasowych zamiłowań, porzucanych lub ograniczanych z powodu picia zainteresowań albo przeznaczanie większości czasu na działania konieczne do uzyskania alkoholu lub picie bądź uwolnienie się od następstw jego działania)
  • Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia (picie alkoholu, mimo że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane)

Przewiń do góry