LIST ALKOHOLIKA

LIST ALKOHOLIKA

Jestem alkoholikiem. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie rób mi wymówek!

Nie obwiniaj mnie, nie złorzecz mi. Nie byłabyś zła na mnie, gdybym był chory na cukrzycę czy gruźlicę. Alkoholizm to też choroba!

Nie wylewaj mojego alkoholu – to po prostu strata, ponieważ ja i tak zawsze znajdę sposób na zdobycie dalszej porcji alkoholu. Nie pozwól mi wywołać u siebie złości. Nie atakuj mnie słownie lub fizycznie. Ja już wystarczająco nienawidzę siebie… Niech Twoja miłość do mnie i lęk o mnie nie doprowadzą Cię do robienia tego, co sam powinienem zrobić. Jeśli weźmiesz na siebie odpowiedzialność za wszystko, oduczysz mnie podejmowania odpowiedzialności!!! Będę miał coraz większe poczucie winy, a Ty będziesz czuła się urażona!!!! Nie przyjmuj moich obietnic!!!! Obiecam cokolwiek, by wyjść z kłopotów, lecz charakter mojej choroby powstrzymuje mnie przed dotrzymaniem obietnic, nawet tych, o których mówię z początku serio!!!!!!

Nie groź mi, jeśli nie masz zamiaru spełnić groźby!! Jeśli już raz podjęłaś jakąś decyzję, trzymaj się jej!!! Nie wierz we wszystko, co mówię o Tobie, to może być kłamstwo!! Zaprzeczanie oczywistym faktom jest symptomem mojej choroby!!! Co więcej, najczęściej tracę szacunek dla tych, których zbyt łatwo mogę oszukać!!! Nie pozwól mi mieć nad Tobą przewagi, nie daj się wykorzystywać przeze mnie!!! Miłość nie może długo istnieć bez wymiaru sprawiedliwości!!! Nie ponoś za mnie lub nie próbuj oddzielić mnie od konsekwencji mojego picia!!! Nie kłam za mnie!!! Nie płać za mnie rachunków!!! Takie postępowanie zmniejsza lub zapobiega kryzysowi, który mógłby zmobilizować mnie do szukania pomocy!!!! Dopóki będziesz ratowała mnie z każdej opresji, będę mógł zaprzeczyć temu, że mam problem alkoholowy!!! Przede wszystkim ucz się wszystkiego, co możliwe o alkoholizmie i Twojej roli wobec mnie!!! Przychodź na otwarte spotkania Anonimowych Alkoholików!!! Uczęszczaj regularnie na spotkania rodzinnych grup Al-Anon!!! Czytaj literaturę i utrzymuj osobisty kontakt z członkami grup samopomocowych: AA, DDA, Alateen. To są ludzie, którzy mogą pomóc Ci zobaczyć jasno Twoją sytuację!!!

                                                                       Kocham Cię! Twój alkoholik!

Przewiń do góry